פרטי ההצגה

כניסה לתערוכות המוצגות במוזיאון.

כל התאריכים

תאריך אולם מחיר
ראשון, 29 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 30 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שלישי, 31 מרץ 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
רביעי, 01 אפריל 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
חמישי, 02 אפריל 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שישי, 03 אפריל 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שבת, 04 אפריל 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 05 אפריל 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 06 אפריל 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שלישי, 07 אפריל 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שישי, 10 אפריל 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שבת, 11 אפריל 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 12 אפריל 2020 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 13 אפריל 2020 10:00 - 19:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שלישי, 14 אפריל 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
רביעי, 15 אפריל 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
חמישי, 16 אפריל 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שישי, 17 אפריל 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שבת, 18 אפריל 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 19 אפריל 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 20 אפריל 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שלישי, 21 אפריל 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
רביעי, 22 אפריל 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
חמישי, 23 אפריל 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שישי, 24 אפריל 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שבת, 25 אפריל 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 26 אפריל 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 27 אפריל 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שלישי, 28 אפריל 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
רביעי, 29 אפריל 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
חמישי, 30 אפריל 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שישי, 01 מאי 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שבת, 02 מאי 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 03 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 04 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שלישי, 05 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
רביעי, 06 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
חמישי, 07 מאי 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שישי, 08 מאי 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שבת, 09 מאי 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 10 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 11 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שלישי, 12 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
רביעי, 13 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
חמישי, 14 מאי 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שישי, 15 מאי 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שבת, 16 מאי 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 17 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 18 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שלישי, 19 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
רביעי, 20 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
חמישי, 21 מאי 2020 10:00 - 22:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שישי, 22 מאי 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שבת, 23 מאי 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 24 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 25 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שלישי, 26 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
רביעי, 27 מאי 2020 10:00 - 17:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
חמישי, 28 מאי 2020 09:00 - 14:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שישי, 29 מאי 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שבת, 30 מאי 2020 10:00 - 15:00 מוזיאון בית התפוצות 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים