כל התאריכים

תאריך אולם מחיר
שישי, 10 אפריל 2020 09:00 - 10:30 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שישי, 10 אפריל 2020 10:45 - 12:15 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שישי, 10 אפריל 2020 12:30 - 14:00 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 12 אפריל 2020 10:00 - 11:30 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 12 אפריל 2020 11:45 - 13:15 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 12 אפריל 2020 13:30 - 15:00 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 12 אפריל 2020 15:15 - 16:45 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
ראשון, 12 אפריל 2020 17:00 - 18:30 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 13 אפריל 2020 10:00 - 11:30 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 13 אפריל 2020 11:45 - 13:15 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 13 אפריל 2020 13:30 - 15:00 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 13 אפריל 2020 15:15 - 16:45 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שני, 13 אפריל 2020 17:00 - 18:30 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שלישי, 14 אפריל 2020 09:00 - 10:30 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שלישי, 14 אפריל 2020 10:45 - 12:15 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
שלישי, 14 אפריל 2020 12:30 - 14:00 מוזיאון בית תפוצות - גלריית גיבורים 24 עד 49 ₪ פרטים נוספים
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים