תעריפי כניסה למוזיאון

כרטיסי כניסה רגילים וכרטיסי כניסה הכוללים סיור מודרך 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים