תמונת מנוי: "בארץ בבל-  מבטים על יהודי עיראק" סדרת מפגשי המשך במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות  תשפ"א, 2021-2020 החל מ24.11.2020

"בארץ בבל- מבטים על יהודי עיראק" סדרת מפגשי המשך במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות תשפ"א, 2021-2020 החל מ24.11.2020

אירועים ומופעים לקהל הרחב
עונה: 2020/2021
כרטיסי מנוי: 9

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים